STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ

Badanie stomatologiczne, konsultacja………….................................................................................................................50

Wydanie zaświadczenia lekarskiego………….....................................................................................................................40

Leczenie bez borowania.........................................................................................................................................................200

Znieczulenie do zabiegu...................………............................................................................................................................20

Opatrunek w zębie stałym………………….............................................................................................................................60

Wypełnienie materiałem kompozytowym lub glassjonomerowym w zębie stałym.........................................100 - 150

Odbudowa zęba na włóknie szklanym………………………………………............................................................................300

Odbudowa kąta siecznego……………………..........................................................................................................................150

Licówka kompozytowa…………...............................................................................................................................................od 150

Leczenie nadwrażliwości…......................................................................................................................................................20

Fluoryzacja (1 łuk)………………………........................................................................................................................................50

Fluoryzacja (2 łuki)……………………...........................................................................................................................................80

Dewitalizacja w znieczuleniu……….........................................................................................................................................70

Trepanacja……………………….......................................................................................................................................................50

Leczenie pośrednie przy leczeniu kanałowym…………………………….............................................................................50-120

Wypełnienie kanałów…………...................................................................………….................................................................100-200

Reendo ( ponowne leczenie endodontyczne)……………………..........................................................................................+20

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Wizyta adaptacyjna………...........................................................................................…............................................................50

Leczenie bez borowania............................................................................................................................................................200

Lakowanie zębów…………………………………………………………………………….......................................................................40

Lakierowanie zębów stałych (1 łuk)…………………………………………………………….........................................................50

Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym….......………………………………………………........................................................50

Wypełnienie w zębie mlecznym……………………………………….......………………................................................................60-80

Amputacja w zębie mlecznym……………………….........……………………………………...........................................................30

Trepanacja zęba mlecznego………........……………………………………………………….............................................................50

Dewitalizacja zęba mlecznego w znieczuleniu...................................................................................................................60

Usunięcie zęba mlecznego………………..............................................……………………...........................................................50

PROTETYKA

Korona licowana porcelaną………………………………............…………………………............................................................….600

Korona pełnoceramiczna………………………………………………………………………...............................................................1050

Korona licowana porcelaną na podbudowie z tlenku cyrkonu………………………….....................................................1200

Korona tymczasowa………………………………………...……………………………………...............................................................50

Licówka porcelanowa….........………………………………………………………………….................................................................950

Uzupełnienie typu inlay, onlay………………………........……………………………………............................................................400

Wkład koronowo-korzeniowy………………………………………………………….......................................................................180-220

Proteza akrylowa…...……………………………………………………………………...........................................................................350-650

Siatka wzmacniająca protezę…………………….....………………………………………….............................................................100

Podścielenie protezy……….…………………………………………………………………….................................................................200

Naprawa protezy/ dostawienie zęba………………………………………………………...............................................................od 120

Akryl bezbarwny………….………………………………………………………………………...................................................................50

Proteza szkieletowa/szynoproteza………….....…………….………………………………............................................................1200

Proteza szkieletowa z Valplastem………………………........……………………………….............................................................1750

Proteza nylonowa……………………………………………………………………...........................................................................…….840-1200

Proteza acetalowa……………………….....…………………………………………………......................................................................1100

Proteza overdenture……………………………..………………………………………………..................................................................650

Wkład korzeniowy z zatrzaskiem kulkowym….........…………………………………………......................................................450

Szyna relaksacyjna…………………………………......………………………………………....................................................................280

PERIODONTOLOGIA I STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

Usunięcie kamienia nazębnego……………………………………………..……….                                                                         100-120

Usunięcie kamienia wraz z piaskowaniem i fluoryzacją…………………………............................................................……od 150

Aplikacja leku do kieszonek dziąsłowych……………......…………………………........................................................…………..20

Wybielanie nakładkowe………...……………………………………………………………….................................................................700

Wybielanie martwego zęba (każda wizyta)....…………………………………………………........................................................40

Leczenie tzw białych plam...........................................................................................................................................................200

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Znieczulenie do zabiegu…………………...……………………………………………….........................................................................GRATIS

Usunięcie zęba……………………………………………………..………………………..............................................................................80-150

Szycie rany……………………………………………………………………......……………...........................................................................20

Nacięcie ropnia…………………………………….……………………………………………….....................................................................50

Zaopatrzenie suchego zębodołu…......…………………………………………………………..............................................................50

Zaopatrzenie suchego zębodołu po usunięciu zęba w gabinecie…….....………….............................................................GRATIS

Unieruchomienie zębów szyną z włókna szklanego……………………………………....….......................................................220

Wycięcie kapturka dziąsłowego……………………………………………...…………………...............................................................50

Dłutowanie korzeni zębów............................................................................................................................................................do 200

Proste usunięcie zęba ósmego....................................................................................................................................................do 200

Dłutowanie ósemek........................................................................................................................................................................350