STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ

Badanie stomatologiczne, konsultacja………….................................................................................................................50

Wydanie zaświadczenia lekarskiego………….....................................................................................................................40

Leczenie bez borowania.........................................................................................................................................................200

Znieczulenie do zabiegu...................………............................................................................................................................20

Opatrunek w zębie stałym………………….............................................................................................................................80

Wypełnienie materiałem kompozytowym lub glassjonomerowym w zębie stałym.........................................100 - 200

Odbudowa zęba na włóknie szklanym………………………………………............................................................................300

Odbudowa kąta siecznego……………………..........................................................................................................................150

Licówka kompozytowa…………...............................................................................................................................................od 150

Leczenie nadwrażliwości…......................................................................................................................................................20

Fluoryzacja (1 łuk)………………………........................................................................................................................................70

Fluoryzacja (2 łuki)……………………...........................................................................................................................................100

Dewitalizacja w znieczuleniu……….........................................................................................................................................100

Trepanacja……………………….......................................................................................................................................................60

Leczenie pośrednie przy leczeniu kanałowym…………………………….............................................................................100-200

Wypełnienie kanałów…………...................................................................………….................................................................100-200

Reendo ( ponowne leczenie endodontyczne)……………………..........................................................................................+20

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Wizyta adaptacyjna………...........................................................................................…............................................................50

Leczenie bez borowania............................................................................................................................................................200

Lakowanie zębów…………………………………………………………………………….......................................................................40

Lakierowanie zębów stałych (1 łuk)…………………………………………………………….........................................................80

Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym….......………………………………………………........................................................60

Wypełnienie w zębie mlecznym……………………………………….......………………................................................................60-100

Amputacja w zębie mlecznym……………………….........……………………………………...........................................................30

Trepanacja zęba mlecznego………........……………………………………………………….............................................................50

Dewitalizacja zęba mlecznego w znieczuleniu...................................................................................................................80

Usunięcie zęba mlecznego………………..............................................……………………...........................................................50

PROTETYKA

Korona licowana porcelaną………………………………............…………………………............................................................….600

Korona licowana porcelaną na podbudowie z tlenku cyrkonu………………………….....................................................1200

Korona tymczasowa………………………………………...……………………………………...............................................................150

Licówka porcelanowa….........………………………………………………………………….................................................................1000

Uzupełnienie typu inlay, onlay………………………........……………………………………............................................................400

Wkład koronowo-korzeniowy………………………………………………………….......................................................................350

Proteza akrylowa…...……………………………………………………………………...........................................................................400-700

Siatka wzmacniająca protezę…………………….....………………………………………….............................................................100

Podścielenie protezy……….…………………………………………………………………….................................................................250

Naprawa protezy/ dostawienie zęba………………………………………………………...............................................................od 150

Akryl bezbarwny………….………………………………………………………………………...................................................................50

Proteza szkieletowa/szynoproteza………….....…………….………………………………............................................................1500

Proteza szkieletowa z Valplastem………………………........……………………………….............................................................2000

Proteza nylonowa……………………………………………………………………...........................................................................…….900-1400

Proteza acetalowa……………………….....…………………………………………………......................................................................1400

Proteza overdenture……………………………..………………………………………………..................................................................750-800

Wkład korzeniowy z zatrzaskiem kulkowym….........…………………………………………......................................................450

Szyna relaksacyjna…………………………………......………………………………………....................................................................350

PERIODONTOLOGIA I STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

Usunięcie kamienia nazębnego……………………………………………..……….                                                                         150

Usunięcie kamienia wraz z piaskowaniem i fluoryzacją…………………………............................................................……200

Aplikacja leku do kieszonek dziąsłowych……………......…………………………........................................................…………..20

Wybielanie nakładkowe………...……………………………………………………………….................................................................800

Wybielanie martwego zęba (każda wizyta)....…………………………………………………........................................................40

Leczenie tzw białych plam...........................................................................................................................................................200

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Znieczulenie do zabiegu…………………...……………………………………………….........................................................................GRATIS

Usunięcie zęba……………………………………………………..………………………..............................................................................100-200

Szycie rany……………………………………………………………………......……………...........................................................................20

Nacięcie ropnia…………………………………….……………………………………………….....................................................................50

Zaopatrzenie suchego zębodołu…......…………………………………………………………..............................................................50

Zaopatrzenie suchego zębodołu po usunięciu zęba w gabinecie…….....………….............................................................GRATIS

Unieruchomienie zębów szyną z włókna szklanego……………………………………....….......................................................220

Wycięcie kapturka dziąsłowego……………………………………………...…………………...............................................................50

Dłutowanie korzeni zębów............................................................................................................................................................150- 250

Usunięcie zęba ósmego..................................................................................................................................................................300